به همه آن چیزها که حس می کنی،
به همه آن چیزها که احساسشان می کنی کمترین اهمیتی نده!
گفته است بدون تو نمی تواند زندگی کند تو اما بیاندیش که در دیدار دوباره
تو را به جا خواهد آورد؟!
لطفی در حقم کن و خیلی زیاد دوستم نداشته باش...!
از آخرین باری که دوستم داشتند به بعد حتی کمترین محبتی ندیدم!

                                                                                                 "برتولت برشت"

/ 1 نظر / 10 بازدید