از چیزی امیدی می سازیم برای فردا...
و کش می آید...
همه ی وجودمان در جاذبه ی فوق العاده اش !
سفری ، دیداری ، تغییری ُ چیزی از این دست ....
چیزی که متعهدمان کند ادامه بدهیم !

                                                                                  "حسین پناهی"

/ 2 نظر / 14 بازدید
پريسا

دوستی ها کمرنگ بی کسی ها پیداست راست گفتی سهراب آدم اینجا تنهاست...