انسان بودن!!؟؟؟

امشب حرف دل همسفر جاده ها شد:
هیچکس مجبور نیست انسان بزرگی باشد
تنها انسان بودن کافیست
آلبر کامو
پ ن:گــــل گـــفته!!

/ 11 نظر / 19 بازدید
نمایش نظرات قبلی
♥آیدا♥

و اینجوری در نظر من و شاید خیلی از آدما این باشه که میخان سعی کنن بگن ما از پس هر چیزی بر میایم و خیلی قدرت داریم اما فقط یه موشه کثیفن یه ترس و بذلن یه کسی که هیچوقت نمیتونه پای عهدی که بسته وایسه و بعد از کلی سختی و بدبختی میزنه زیره همه چیز و میره سراغ یه کی دیگه و با یکی دیگه ازدواج میکنه و برا اینکه کسی اون و از زنش جدا نکنه زود بچه دار میشن. مردا فقط یه مشت ترسوان تروسو بذل نامرد تو هیچکدومه حرفای من و نمیفهمی توی تک تک واژه های حرفام یه غمه یه غصس یه درد و رنجه که دارن فقط فریاد میزنن. تو نمیفهمی درد من و نمیتونی جای من باشی. نمیتونی من و درک کنی.تنها امیدم فقط خونمه دوستامه نظراتیه که دوستام میدن و تا تهش همراهیم میکننه. تو خونه ی من هیچ چیز نباید پنهون بمونه چون اینجوری بازم میشم مثه یه احمق که داره همه چیز و از دیگران مخفی میکنه. آره من یه احمقم که اجازه دادم خیلی ساده قلبم و بشکنن و باهام با احساسم با قلبم بازی کنن اگه میدونستم اینقد زود حرف مردم روش تاثیر میزاره و باور میکنه و هرچی التماس میکنم و به پاش میفتم و التماسش میکنم و خودم و در برابرش کوچیک میکنم اما باز باورم نداره هیچوقت بهش اعتماد

♥آیدا♥

خانم همسفر جاده ها پس دیگه اجازه نداری با من اینجوری بحرفی تو فکردی کی هستی که میتونی به من دستور بدی؟؟ ها؟؟ بازم میگم تو خونه ی من هیچ چیز نباید پنهون باشه. لینکمم که پاکیدی اصلا اجباری توی لینک کردن نیست دوست نداری تو لینکات باشم اشکال نداره زور که نیست خونته اختیارشو داری اما بدون خیلی نامردیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دیگه بین من و شما حرفی نمیمونه فک میکنم همه ی حرفارو زدم و آب پاکی رو رو دستتون ریختم نه؟ بای برای همیشه دیگه باهات کاری ندارمممممممممممممممممممممم. [نگران][عصبانی][خداحافظ]

نجمه(ستاره)

تو شبستون چشات پای پله های پلکت مچ مهتابو می گیرم اون دمی که گرگ و میشه با یه گله ی شقایق پیش پای تو میمیرم من شبو به خاطراتم وصله می کنم می دوزم من به هر رعد نگاهت گر می گیرم و میسوزم اگه روز و خواسته باشی شبو تا تهش می نوشم می زنم به آبو آتیش با خود خورشید می جوشم زخم خورشیدی تن رو با شب و شبنم می بندم اگه مقتول تو باشم دم جون دادن می خندم تو شبستون چشات پای پله های پلکت مچ مهتابو می گیرم اون دمی که گرگ و میشه با یه گله ی شقایق پیش پای تو میمیرم تو با این نگاه یاغی قرق سینه مایی فاتح قلعه رویا کی به فتح ما میایی [گل][قلب][بغل][ماچ]

نجمه(ستاره)

_______________¶¶¶¶¶¶ __________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶ _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶ _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ___ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ [█]¶¶¶¶¶ ____¶¶¶¶¶ [█] ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _____¶¶¶¶¶¶¶`▼´¶¶¶¶¶¶ ______¶¶¶¶¶¶¶·♥·¶¶¶¶¶ __¤’¤’¤’¤’

نجمه(ستاره)

..ღ♥ღ ..ღღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ ...ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღღ .......................ღ♥ღ ...........ღ♥ღ...ღ♥ღ ...........ღ♥ღ ...........ღ♥ღ.........ღ♥ღ.....ღ♥ღ ...........ღ..ღ♥ღ.......ღ♥ღ.....ღ♥ღ ...........ღ......ღ♥ღ.....ღ♥ღ.....ღ♥ღ ...........ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ ......ღ♥ღ ...........ღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥........ღ♥ღ ....................................................ღ♥ღ ..........................@@..@@.............ღ♥ღ ..........................@@..@@.............ღ♥ღ ..............................@@................ღ♥ღ ..............................@@...............ღ♥ღ و دعوتی....[گل]

نجمه(ستاره)

سلام... خوب هستین؟[گل][لبخند]

مینا

[پلک]