بیزارم از این بهانه ها...

بیزارم از صدای باز و بسته شدن این در...که باد را بهانه می کند...

بیزارم از صدای سکوت خسته ات...که روزگار را بهانه می کند.....

بیزارم از امید واهی دلم...که انتظار را بهانه می کند...

ف.خ

/ 1 نظر / 10 بازدید
آمد

و چقدر اين انتظار نفس كش است .